Saturday, March 21, 2015

Prin Făr' De Loc În Făr' De VremeNoul album surprinde într-un mod specific celest, Daniel Dorobanţu, producător şi compozitor, orchestrează magistral la propriu şi la figurat, aducând laolaltă artişti consacraţi ce întregesc unitar arhitectura sonorităţilor melodice transpuse surprinzător, impecabil, în edificiile suportului vizual.

Naraţie mitologică, epos ancestral abisal ce iscă reverberaţii arhetipale insondabile, specifice arealului mirific românesc, alunecând pe aripi suave, plutind agale spre o introspecţie elegiacă, albumul urmăreşte cu măiestrie şi naturaleţe reperele simplităţii native, contemplare non filosofică de dincolo de peste, prezenţă fluentă meditativ intuitivă atingând blând corzile străvezii de dincoace de nouri.

Albumul Prin făr' de loc în făr' de vreme ne poartă într-un periplu paradoxal pe tărâm de basm atemporal, ţară a făgăduinţei, împărăţia Fârtatului, o lume a reveriei perplexe, beatitudine suavă pornită ferm în regăsirea filonului primordial.

Compoziţia alătură semantici sonore fluide ce urmăresc metamorfozele mitice ale fântânii cu apa vie, ale muntelui sacru, izvorul de cleştar, lac liniştit, fluviu-şarpe albastru, muntele deltă, roua cerului, dumbrava sacră, metafore ale pârghiilor absconse ce animă inefabila structură cosmogonic legendară a unei excurs sonor sacral. 

Dr. Arte Vizuale Gabriel Kelemen