Friday, March 27, 2009

Kyoto day #71 comment:

Anonymous said...

Ohayo gozaimasu Danielu-kun.
Watashiwa ni-hon gakusei desu-ka.

Sayonaraaa.